Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6201 Ihmismaantieteen kenttäkurssi (p) 2 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
IM tutkijatohtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Ensimmäisen vuoden opinnot sekä MAAN6255.

Osaamistavoitteet

Harjaannuttaa opiskelijat ihmismaantieteelliseen kenttätyöskentelyyn. Opintojakson käytyään opiskelijat osaavat kerätä tutkimusaineistoja sekä käyttää menetelmiä erilaisten tutkimusaiheiden yhteydessä.

Sisältö

Käytetään tutkimusmenetelmiä käytännön tutkimuksessa. Työskentely tapahtuu pienryhmissä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille, joille opintojakso on pakollinen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustyöt

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet