Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6511 Työharjoittelu (v) 2–6 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Sanna Mäki

Osaamistavoitteet

LuK-tutkinnon aikana suoritettu työharjoittelu tukee tavoitteellista opintosuunnittelua, lisää opiskelumotivaatiota ja tukee verkostoitumista sekä työelämävalmiuksien kehittämistä. Työharjoittelu voi myös auttaa FM-tutkinnon erikoistumissuunnan määrittämisessä.

Sisältö

Työharjoittelu suoritetaan maantieteen alan työtehtävissä. Työnantajia voivat olla julkishallinnon organisaatiot, yliopistot, yritykset tai järjestöt. Työharjoittelusta on sovittava etukäteen oppiaineen työharjoitteluvastaavan kanssa. Harjoittelun kesto voi olla 1-3 kuukautta (1 kk = 2 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Työharjoitteluraportti ja työtodistus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK 2-3

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ohjeet sekä raportin ja työtodistuksen palautus Moodlessa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet