Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6581 Maantiede kouluopetuksessa (v) 2 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Sanna Mäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakso tukee opettajaksi kasvamista ja vahvistaa maantieteen aineenopettajaksi opiskelevien tieto- ja taitopohjaa opetussuunnitelman perusteiden mukaisen kouluopetuksen antamiseksi maantieteen oppiaineessa.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat valtakunnallisiin peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman perusteisiin sekä tutkintonsa kehittämiin tieto- ja taitoperustaisiin valmiuksiin. Tämän analyysin pohjalta valitaan jakson opetussisällöt. Jaksolla tutustutaan myös maantieteen opetuksen ajankohtaisiin kehittämisprosesseihin ja pohditaan tulevaisuuden osaamistarpeita maantieteen alalla. Jakso tukee myös opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnittelua ja opiskelutaitojen kehittymistä.

Toteutustavat

Lähiopetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Yhteistoiminnallisen kirjoittamisen tehtävät, henkilökohtainen oppimispäiväkirja, vertaisarviointi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK2

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ohjeet ja materiaalit Moodlessa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet