Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6541 Projektityö (v) 2–5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Sanna Mäki / Professorit

Osaamistavoitteet

Projektityönä voidaan toteuttaa erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita yliopiston tai ulkopuolisten tahojen toimeksiantoina (esimerkiksi ProjektiÄssät -hanke). Toimeksiantojen avulla opiskelija voi syventää ja soveltaa substanssiosaamistaan ja menetelmällisiä valmiuksiaan sekä luoda ammatillisia verkostoja.

Sisältö

Projektin suunnitelma, toteuttaminen ja raportointi. Projekteista on sovittava etukäteen professorin/ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Projektisuunnitelma, projektiraportti ja todistus toimeksiantajalta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ohjeet sekä suunnitelman, raportin ja todistuksen palautus Moodlessa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet