Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL1118 Geologiset tutkimusmenetelmät I 1–5 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Pietari Skyttä
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kattavan yleiskäsityksen tavallisimmista geologiassa käytettävistä tutkimusmenetelmistä. Kurssi luo pohjaa muiden LuK-opintojen kurssien harjoitusosioille.

Sisältö

Kurssi sisältää runsaasti käytännön harjoituksia, painopiste on laboratorioharjoituksissa, mutta mukana on myös lähialueilla tehtäviä yksinkertaisia maastoharjoituksia. Esimerkkejä: karttamerkinnät; geologikompassin käyttö; suuntien visualisointi ja suunta-aineistojen analysointi stereografisen projektion avulla; karttojen, näytteiden ja kuva-aineiston havainnointi ja tulkinta; turvenäytteenotto; geologinen ekskursio; kivilajien kartoitusta lähialueen paljastumista. Osa harjoituksista lähiopetuksena, osa itsenäisesti tehtäviä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Pääaineopiskelijat sekä pitkän (60 op) sivuaineen opiskelijat suorittavat kurssin 5 op:n laajuisena. Lyhyen sivuaineen opiskelijat 1 op:n laajuisena.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet