Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL1006 Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 3 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Timo Kilpeläinen, Eila Hietaharju
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X
2017–2018 X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan tärkeimmät mineraalit, kivilajit ja maaperälajit makroskooppisesti käsinäytteistä.

Sisältö

Mineraalien, kivilajien ja maaperäkerrostumien synty, koostumus, rakenne, ominaisuudet, tunnistaminen ja luokittelu. Tunnistusharjoitukset ohjatusti ja omatoimisesti. Maaperänäytteiden raekokoanalyysit laboratoriotöinä ohjatusti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet