Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GMAA4813 Veteen kerrostuneiden sedimenttien fysikaaliset ja kemialliset tutkimusmenetelmät 5 op
Vastuutaho
Maaperägeologia
Vastuuhenkilö
Timo Saarinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija erilaisiin fysikaalisiin ja kemiallisiin tutkimusmenetelmiin, joiden avulla voidaan selvittää menneitä ympäristönmuutoksia erilaisista järvi- ja merikerrostumista. Kurssi antaa valmiudet omatoimiseen sedimenttinäytteenottoon ja -tutkimukseen.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi erilaisia järvi- ja merisedimenttien kairaustekniikoita teoriassa ja käytännössä sekä tutustutaan erilaisiin fysikaalisiin ja kemiallisiin tutkimusmenetelmiin, joilla voidaan selvittää ympäristön muutoksia. Pääpaino kurssilla on sellaisissa menetelmissä, joita voidaan käyttää Turun yliopiston geologian osastolla.

Toteutustavat

Kurssi sisältää 16-20 tuntia luentoja, yhden päivän mittaisen kairauspäivän sekä erilaisia laboratorioharjoituksia kirjallisin raportteineen.

Opetuskieli

suomi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Last and Smol, 2002. Tracking environmental change using lake sediments, vol 1&2 ja muu myöhemmin ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet