Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GMIN4810 Rakennuskivet, teollisuus- ja ympäristömineraalit 3 op
Vastuutaho
Geologia ja mineralogia
Vastuuhenkilö
Dosentti (ÅA) Olavi Selonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa hyvän yleiskäsityksen rakennuskivien teollisuusmineraalien käytöstä, etsinnästä ja niihin liittyvistä taloudellisista näkökohdista sekä laaja-alaisen käsityksen mineralogian soveltamisesta ympäristögeologian alalla.

Sisältö

Rakennuskivien, teollisuus- ja ympäristömineraalien esiintyminen, etsintä ja käyttö

Toteutustavat

Kirjallisuus ja erilliset tehtävät

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
perustuu kirjallisuuden ja annettujen tehtävien pojalta laadittuun laajaan kirjallisuuskatsaukseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssilla

Lisätietoja

Ei järjestetä joka vuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet