Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GMIN3004 Kallioperägeologian erikoiskurssit 2–5 op
Vastuutaho
Geologia ja mineralogia
Vastuuhenkilö
Pietari Skyttä

Osaamistavoitteet

Oppilas perehtyy johonkin kallioperägeologian erityisalaan tai syventää osaamistaan ko. aiheessa, esim. kallioperäkartoituksessa.

Sisältö

Jokin geologian erityisalan luentosarja tai kurssi.

Toteutustavat

Osallistumien opetukseen, kirjallinen kuulustelu tai kenttäkurssi. Kursseja järjestetään tilanteen mukaan ilman säännöllistä aikataulua, esim. vierailevat luennoitsijat. Kallioperäkartoituksen jatkokurssi pyritään järjestämään yhteistyössä muiden yliopistojen ja GTK:n kanssa joka toinen vuosi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
perustuu tenttiin. Kenttäkursseista HYV/HYL.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet