Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MEDI0700 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede 10 ECTS
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Klaus Elenius (klaus.elenius@utu.fi) ja kliininen opettaja Kati Elima (kati.elima@utu.fi), Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka, Biolääketieteen laitos

Yleiskuvaus

Opiskelijalle luodaan kuva elintoiminnoista dynaamisena biokemiallisena tasapainotilana ja annetaan valmius ymmärtää sairauksia molekyylien toiminnan häiriötiloina.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tulee osata/ymmärtää
1) lääketieteellisen biokemian perustiedot muita opintojaksoja ja lääkärin ammattia varten,
2) elimistön aineenvaihdunnan dynaamisen tasapainotilan merkitys terveydelle,
3) molekyylien ja biokemiallisten toimintojen häiriöiden merkitys sairauksien synnyssä ja hoitojen kohteena.

Sisältö

1) Proteiinit: aminohappojen ja proteiinien synteesi ja hajotus, entsyymien toiminta, hemoproteiinit, hengitysketju
2) Hiilihydraatit: biosynteesi, energia-aineenvaihdunta, glykoproteiinit
3) Lipidit: synteesi ja aineenvaihdunta, kompleksit lipidit, kolesteroli, solukalvo
4) Ravinnon ja liikunnan biokemiaa: vitamiinit, hivenaineet, etanoli, elimistön puskurijärjestelmät, metabolian integraatio
5) Molekyylilääketiede: veren hyytyminen, signalointi, vasta-aineet, geeniterapia, epigenetiikka, omiikat, henkilökohtainen lääketiede

Toteutustavat

Luennot 90 tuntia, harjoitustyöt ja pienryhmäopetus LL koulutusohjelman opiskelijoille 22 tuntia ja HLL koulutusohjelman opiskelijoille 15 tuntia, omatoimista opiskelua 190 tuntia. Harjoitustyöt, niihin valmistavat luennot ja ryhmätyö ovat pakollista opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

MEDI0701 Luentotentti A, 2 op
MEDI0702 Luentotentti B, 2 op
MEDI0703 Lopputentti, 6 op

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luentotentit A ja B sekä lopputentti. Luentotentit otetaan huomioon yhteensä 40% painotuksella loppuarvosanaa laskettaessa. Tentit perustavat uusimman opintojakson oppimateriaaleihin.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Champe, Harvey & Ferrier: Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry. 6 th Ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins 2014 (tai uudempi) tai muu kansainvälistä tasoa oleva lääketieteellisen biokemian oppikirja, joka sisältää vastaavat tiedot.

Luennot ja harjoitustyömoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Faculty of Medicine
C1-C2 lääketieteen opinnot (Medical Studies)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules
Postgraduate Degrees, med