Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PGS2016 Molekyylivirologia 2 op
Vastuuhenkilö
Dosentti Matti Waris, Virusoppi

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija molekyylivirologiaan ja antaa syventävää tietoa viruksista taudinaiheuttajina.

Opintojakson jälkeen opiskelija tietää keskeisiin virusryhmiin kuuluvat virukset. Hän tuntee yleisellä tasolla virusten rakenteen, lisääntymisen ja monimuotoisuuden. Opiskelija ymmärtää keskeisten virusinfektioiden patogeneesin ja merkityksen lääketieteessä. Opiskelija ymmärtää virusvälitteisen geenihoidon ja virusvektorien periaatteet.

Sisältö

Virusten rakenne, lisääntyminen, monimuotoisuus ja evoluutio. Keskeiset virusryhmät ja infektioiden vaikutukset soluu ja elimistöön. Virusten käyttäminen biotekniikan ja lääketieteen (esim. geenihoito) välineenä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Mikrobit ja ihminen -opintokokonaisuuden tai vastaavan mikrobiologian peruskurssin antamat tiedot

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot: osallistumisaktiivisuus, luentoihin perustuva loppukuulustelu

Suositellut suoritusajankohdat

3. lukuvuoden kevätlukukausi tai myöhempi ajankohta. Pidetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2018.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali , esim. luentomonisteet.

David R. Harper: Viruses: biology, applications, and control , Garland Science 2012; Alan J. Cann: Principles of Molecular Virology 5th ed., AP 2013

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging