Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LMIM2003 Bakteerien ihmeellinen maailma 2 op
Vastuutaho
Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia
Vastuuhenkilö
Professori Pentti Huovinen, lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija muuttuvaan käsitykseen ihmisen bakteereista ja bakteeristosta sekä siihen liittyvistä terveyshyödyistä ja -ongelmista mukaan lukien bakteerien lääkeresistenssi.

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee olennaisen uusimman tutkimustiedon bakteeriston merkityksestä ihmisen terveydelle mukaan lukien yhteiskunnalliset vaikutukset. Kurssilla käydään läpi mm. tutkimuksia bakteeriston merkityksestä ja assosiaatiosta metabolisiin ja tulehduksellisiin sairauksiin sekä hygieniahypoteesin sekä biodiversiteettihypoteesin perusteet. Opiskelija ymmärtää myös lääkkeden ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta ihmisen bakteeristoon (ml. mikrobilääkkeet, ympäristömyrkyt, virusinfektiot).

Sisältö

Ihmisen bakteeriston rakenne (mikrobiomi), muutokset, monimuotoisuus, aineenvaihdunta ja evoluutio. Keskeiset bakteeristoon vaikuttavat tekijät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistumisaktiivisuus, kurssiin perustuva loppukeskustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pentti Huovinen. Tanssii bakteerien kanssa. Duodecim, 2012.

Lisätietoja

Kurssille otetaan enintään 10 opiskelijaa. Kurssin käyneillä on mahdollisuus jatkaa aiheen piiristä syventäviin opintoihin erikseen sovittavalla tavalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging