Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LMIM2015 Lääkeresistentit bakteerit Suomessa ja muualla 2 op
Vastuutaho
Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija kliinisesti tärkeimpien bakteerien mikrobilääkeherkkyystilanteeseen ja antaa syventävää tietoa bakteerien mikrobilääkeresistenssin mekanismeista.
Opintojakson jälkeen opiskelija tietää bakteerien mikrobilääkeresistenssin syntyyn vaikuttavat tekijät ja ongelman laajuuden. Hän tuntee yleisellä tasolla bakteerien mikrobilääkeherkkyyden mittaamisen, mikrobilääkeresistenssin mekanismit ja epidemiologian. Opiskelija ymmärtää mikrobilääkeresistenssin kliinisen merkityksen. Opiskelija tuntee mikrobilääkeresistenssin torjunnan periaatteet ja vaikeudet.

Sisältö

Kliinisesti tärkeimpien bakteerien mikrobilääkeherkkyystilanne alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti. Mikrobilääkeherkkyyden mittaaminen ja tulosten tulkinta. Mikrobilääkeresistenssin mekanismit ja epidemiologia. Mikrobilääkeresistenssin kliininen merkitys ja torjunta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Mikrobit ja ihminen -opintokokonaisuuden tai vastaavan mikrobiologian peruskurssin antamat tiedot

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. lukuvuoden kevätlukukausi tai myöhempi ajankohta.
Järjestetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2017.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali, esim. luentomonisteet ja verkkosivustot: www.finres.fi, www.eucast.org, www.ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/ARHAI/Pages/index.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging