Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FALL5518 Kokeellinen farmakologia 2 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jonne Laurila, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää farmakologian tietoja kokeilemalla lääkeaineiden vaikutuksia omakohtaisesti ja tutkimalla eläinmalleissa. Kurssin suorittanut opiskelija osaa havainnoida harjoitustöissä käytettyjen lääkeaineiden kliiniset vaikutukset ja ymmärtää niiden vaikutusmekanismit.
Opiskelija saa myös käytännön harjoitusta koe-eläinten käsittelyn periaatteista.
Kurssille otetaan vuosittain 40 opiskelijaa (tarvittaessa karsinta sisäänotossa arpomalla)

Sisältö

Huumaavat ja sedatoivat lääkeaineet
Anestesian lääkeaineet
Lääkeaineiden vaikutus mielentilaan ja suorituskykyyn
Lääkeaineiden kardiovaskulaariset vaikutukset
Diureettien ja lääkehiilen tutkiminen
Lääkeaineiden vaikutus silmän värikalvoon ja mustuaisen kokoon

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Farmakologian (FALL3030) opintokokonaisuuteen kuuluvan 1. väliarvion hyväksytty suoritus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkiin pienryhmäopetustilanteisiin. Kurssista ei järjestetä erillistä kuulustelua.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hammaslääketieteen laitos
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging