Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FALL4005 Modernin neurofarmakologian perusteet 2 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Professori Mika Scheinin
Edeltävät opinnot
Riittävät tiedot farmakologiasta ja neurobiologiasta

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoituksena on perehtyä hermoston solu- ja molekyylitason perusmekanismeihin ja neurologisten ja psykiatristen sairauksien hoidossa käytettävien lääkeaineiden sekä päihdyttävien aineiden molekyylitason vaikutusmekanismeihin.

Syventää osaamista hermoston solu- ja molekyylitason perusmekanismeista. Perehdyttää neurologisten ja psykiatristen sairauksien hoidossa käytettävien lääkeaineiden sekä päihdyttävien aineiden molekyylitason vaikutusmekanismeihin.

Sisältö

Omatoiminen opiskelu + tentti

Toteutustavat

Omatoiminen opiskelu + tentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppikirja ”Molecular Neuropharmacology” (Hyman, Malenka, Nestler 2008, McGraw-Hill
Professional Publishing, ISBN: 0071481273)

Lisätietoja

Kevätlukukausi. Kurssin tarkka ohjelma löytyy osoitteesta:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/farmakologia/opiskelu/LL%20koulutusohjelma/valinnaiset

Englanninkielinen oppikirja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging