Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FALL4006 Neuropsykiatristen häiriöiden biologinen tausta ja kohdespesifinen lääkehoito 3 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jonne Laurila, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat sekä uusien tutkimusmenetelmien mahdollisuuksiin neurologisten häiriöiden diagnostiikassa että uusien lääkkeiden käyttömahdollisuuksiin potilaiden hoidossa. Kurssilla perehdytään eräiden neurologisten ja psykiatristen
sairauksien patofysiologiaan ja näiden sairauksien hoidossa käytettyjen lääkeaineiden käyttöaiheisiin, -rajoituksiin ja haittavaikutuksiin.

Sisältö

Luennoilla käsitellään päihderiippuvuuden, yleisimpien neurologisten ja psykiatristen sairauksien
neurobiologisia ja patofysiologisia perusmekanismeja ja näiden sairauksien ja
häiriötilojen hoitoon käytettävien lääkeaineiden molekyylitason vaikutusmekanismeja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Luennoilla käsitellyt asiat ja Moodlessa jaettu opetusmateriaali.
  • Soveltuvin osin oppikirjat: Koulu Mervaala - Tuomisto: Farmakologia ja toksikologia, 9. painos, Medicina 2013, tai vaihtoehtoisesti
  • Pelkonen – Ruskoaho: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, 4. painos, Duodecim 2014.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging