Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ANAT5563 Kliininen anatomia 2 op
Vastuutaho
Solubiologia ja anatomia
Vastuuhenkilö
Professori Juha Peltonen, Solubiologia ja anatomia, Biolääketieteen laitos.
Edeltävät opinnot
Lähtökuulustelun (kirjallinen) perusteella mukaan voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: kliininen anatomia

Osaamistavoitteet

Parantaa opiskelijoiden valmiutta opiskella erityisesti traumatologiaa ja neurologiaa kertaamalla tuki- ja liikuntaelimistön sekä ääreishermoston kliininen anatomia.

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelijan tulee osata traumatologian kannalta tärkeiden nivelten sekä hermopunosten systemaattinen anatomia ja tietää näiden toiminnan perusteet. Opiskelijan tulee ymmärtää tuki- ja liikuntaelimistön kliinisten ongelmien syyt ja ratkaisun peruslähestymistavat. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä pääsylle operatiiviselle polulle.

Sisältö

Tutkitaan ääreishermoston rakenne ja kulku (erityisesti hartiapunos ja lanneristipunos hermoineen), eräät traumatologian kannalta keskeiset nivelet (olkanivel, kyynärnivel, rannenivel, polvi ja ylempi nilkkanivel) sekä lanneranka.

Toteutustavat

Ohjattu ruumiinavaus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osallistumisaktiivisuus

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

viikonloppukurssi (la-su) loka-marraskuussa

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetusmoniste.

Lisätietoja

Opetushoitaja Ritva Rautiainen

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Operatiivisen lääketieteen valinnaispolku (LL-tutkinto, valinnaisopinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging