Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSKT6411 Psykiatrian kirjatentti 24 op
Vastuutaho
Psykiatria
Vastuuhenkilö
Mainittu ao. kirjan yhteydessä, Psykiatria, Kliininen laitos.

Toteutustavat

2 op/kirja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät
6. vuoden syksy
6. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Laukkanen Eila ym.: NUORTEN PSYYKKISTEN ONGELMIEN KOHTAAMINEN, 2006. Vastuuhenkilö professori Simo Saarijärvi
 2. Ursano, Sonnenberg, Lazar: PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY, 1993. Vastuuhenkilö professori Jyrki Korkeila
 3. Toskala Antero: PELOT JA NIIDEN VOITTAMINEN, 1997. Vastuuhenkilö lehtori Tuula Ilonen
 4. Martin M, Seppä M, Lehtinen P, Törö T, Lillrank B: Hengitysitsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena (2010) Vastuuhenkilö kliininen opettaja Sinikka Luutonen
 5. Kähkönen, Karila, Holmberg: KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA, 2008. Vastuuhenkilö kliininen opettaja Sinikka Luutonen
 6. Huttunen Matti : PSYYKENLÄÄKEOPAS, Duodecimin lääketietokanta. Vastuuhenkilö professori Simo Saarijärvi
 7. Stephen Hinshaw: The mark of shame. Vastuuhenkilö professori Jyrki Korkeila
 8. Kivimäki Ville: Murtuneet  mielet, 2013. Vastuuhenkilö professori Jyrki Korkeila
 9.  Aalberg, Siimes. LAPSESTA AIKUISEKSI. 2007. Vastuuhenkilö professori Simo Saarijärvi
 10. Ylikangas Mikko, Unileipää, kuolonvettä, spiidiä. Huumeet Suomessa 1800-1950. Atena  Kustannus 2009. 264 s. ISBN 978 951 796 578 1. Päihdelääketiede
 11. Seppä, Alho ja Kiianmaa (toim.)  Alkoholiriippuvuus. Duodecim 2010. 224 s.ISBN 978 951 656 313 1. Päihdelääketiede.
 12. Seppä, Alho ja Kiianmaa (toim.)  Huume-ja lääkeriippuvuudet. Duodecim 2012. 271 s. ISBN 978951 656 413 8. Päihdelääketiede.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria