Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3099 ORIENTAATIO PSYKOLOGIAN OPINTOIHIN, OSA 2: HENKILÖKOHTAISET OPINTOSUUNNITELMAT 2 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
lv. 2016-2017: Johanna Kaakinen ja Paula Salo. lv. 2017-2018: Mika Koivisto ja Jukka Hyönä

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu suunnittelemaan opintojaan ja seuraamaan suunnitelmien toteutumista.

Sisältö

Jokainen opiskelija laatii oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa, jota sitoutuu noudattamaan. Suunnitelmat laaditaan 1. opiskeluvuoden syyslukukauden aikana ja niiden toteutumista seurataan ja tarvittaessa korjataan opintojen edetessä.

Toteutustavat

pienryhmätyöskentelyä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintosuunnitelman laatiminen ja osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

aloitus 1. vuosi syksy, jatkuu seuraavat 5 vuotta ryhmän sopimalla tavalla

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos