Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3317 KOKEELLINEN TUTKIMUS 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Mika Koivisto
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu konkreettisen kuvan tutkimusprosessista tutkimuskysymyksen ja -asetelman muodostamisesta aina tulosten raportointiin saakka. Samanaikaisesti suoritetaan Kokeellisen tutkimuksen tilastolliset menetelmät -kurssi.

Sisältö

Opiskelijat toteuttavat pienryhmissä pienimuotoisia kokeita, jotka konkretisoivat Kognitiivinen neurotiede- ja Kognitiiviset prosessit -kursseilla esiteltyjä psykologisia ja psykofysiologisia ilmiöitä. Tämän lisäksi opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat pienryhmissä oman kokeellisen tutkimuksen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Seminaari 14 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Pienimuotoisten valmiiksi suunniteltujen kokeellisten tutkimusten tekeminen ja niiden kirjallinen raportointi. Oman kokeellisen tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen, raportointi ja tulosten esittäminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos