Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK4107 KOKEELLISEN TUTKIMUKSEN TILASTOLLISET MENETELMÄT 4 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
lv. 2016-2017 Tuomo Häikiö, lv. 2017-2018 Henri Olkoniemi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot tutkimusaineistojen tilastollisesta kuvailusta, analysoinnista ja tulosten raportoinnista.

Sisältö

Kurssilla perehdytään kokeellisille tutkimusotteelle tyypillisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin, joita ovat t-testit, ANOVAt ja niiden epäparametriset vastineet. Samalla harjoitellaan tutkimusaineiston kuvailua ja tulosten raportointia. Opintojakso suoritetaan yhtä aikaa Kokeellinen tutkimus -jakson kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kotitehtävät sekä kirjallinen tentti: luennot ja kirjallisuus

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kurssi järjestetään 1. kerran syksyllä 2017.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Howell: Statistical Methods for Psychology

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos