Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK4108 KOKEELLISEN TUTKIMUKSEN TILASTOLLISET MENETELMÄT, lisämoduuli 1 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Tuomo Häikiö
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot tutkimusaineistojen tilastollisesta kuvailusta, analysoinnista ja tulosten raportoinnista.

Sisältö

Kurssi on Tilasto I -kurssin käyneille tarkoitettu täydentävä opintojakso, jolla täydennetään tietämystä kokeellisille tutkimusasetelmille tyypillisistä tilastollisista analyysimenetelmistä, joita ovat toistettujen mittausten ANOVA ja jatkovertailut. Samalla harjoitellaan tutkimusaineiston kuvailua ja raportointia. Opintojakso suoritetaan yhtä aikaa Kokeellinen tutkimus -jakson kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

ATK-harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kurssi järjestetään ainoastaan syksyllä 2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Howell: Statistical Methods for Psychology

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos