Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3393 P.1.1. KEHITYSPSYKOLOGIAN PERUSTEET 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä keskeisiä kehityspsykologisia käsitteitä. Opiskelija osaa myös selittää kehityspsykologisia teorioita ja kehityspsykologisen tutkimuksen ydinkysymyksiä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään ihmisen psyykkistä kehitystä varhaislapsuudesta vanhuuteen. Virtuaaliluennoilla eri yliopistojen opettajat ja tutkijat esittelevät kehityspsykologiaan liittyviä peruskäsitteitä sekä kehityspsykologisia teorioita ja tutkimusta. Paikallisten luentojen tavoitteena on tukea opiskelijaa kurssilla käsiteltävien asioiden integroimisessa kokonaisuudeksi. Kurssi toteutetaan valtakunnallisena virtuaaliluentosarjana, lisätietoja www.psykonet.fi (virtuaaliopetustarjonta).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Paikallisia luentoja 4 h, videovälitteisiä luentoja 20 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu: luennot ja tenttikirjallisuus. Kurssin osasuorituksena on toimiminen 2 tuntia koehenkilönä psykologisissa kokeissa.
Tenttikirjallisuus: Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen ym. (toim.): Ihmisen psykologinen kehitys ja Berger: The Developing Person Through the Life Span, 7. painos s. 1-121 tai vastaavat luvut aikaisemmista painoksista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen ym. (toim.): Ihmisen psykologinen kehitys ja Berger: The Developing Person Through the Life Span, 7. painos s.  1-121 tai vastaavat luvut aikaisemmista painoksista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos