Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3394 P.2.1. KOGNITIIVISEN JA NEUROPSYKOLOGIAN PERUSTEET 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Jukka Hyönä ja Heikki Hämäläinen

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija perehtyy kognitiivisen ja neuropsykologian perusteisiin sekä hahmottaa näiden kahden alueen välisiä yhteyksiä.

Sisältö

Kognitiivisen psykologian osuudessa tutustutaan kognitiivisen psykologian peruskäsitteisiin ja tutkimusmenetelmiin sekä havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiivisiin mekanismeihin. Neuropsykologian osuuden pääteemoja ovat hermosolujen rakenne ja toiminta, hermoston rakenne, kehitys ja muotoutuvuus sekä aistijärjestelmien ja liiketoimintojen neuraaliset mekanismit. Kurssi järjestetään valtakunnallisena virtuaaliluentosarjana, lisätietoja www.psykonet.fi (virtuaaliopetustarjonta).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Kurssin alkuosassa käydään läpi kognitiivisen psykologian perusteet, kurssin loppuosa on varattu neurotieteen perusteiden käsittelylle. Kummastakin kurssin kahdesta sisältöalueesta on kaksi tenttikertaa, joissa tentitään vain toinen sisältöalueista (kognitiivinen tai neuropsykologia). Kolmannen ja viimeisen tenttikerran aikana voi tenttiä molemmat sisältöalueet.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu: luennot ja tenttikirjallisuus: Eysenck: Fundamentals of cognition, 2. painos, luvut 1-5 (kognitiivisen psykologian osuus) ja
Paavilainen: Toimivat aivot: Kognitiivisen neurotieteen perusteita (2016)(neuropsykologian osuus).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Molemmista osatenteistä (kognitiivinen ja neuropsykologia) tulee päästä hyväksytysti läpi. Kurssin kokonaisarvosana on kahden osatentin keskiarvo.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus: Eysenck: Fundamentals of cognition, 2. painos, luvut 1-5 (kognitiivisen psykologian osuus) ja
Paavilainen: Toimivat aivot: Kognitiivisen neurotieteen perusteita (2016)(neuropsykologian osuus).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos