Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK4007 A.2.2. KOGNITIIVISET PROSESSIT 4 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
lv. 2016-2017 Raymond Bertram ja Mika Koivisto, lv. 2017-2018 Jukka Hyönä ja Mika Koivisto
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija hankkii kokonaiskuvan ihmisestä tiedon vastaanottajana, käsittelijänä ja käyttäjänä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään muistirepresentaatioita, oppimis- ja muistiprosesseja, ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja kielen ymmärtämistä.

Toteutustavat

Ajasta ja paikasta riippumattomat offline-verkkoluennot Moodlessa ja niihin liityvät tehtävät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Tehtäviä ja kirjallinen kuulustelu: luennot ja niihin liittyvät tehtävät Moodlessa sekä kirjallisuus: Eysenck: Fundamentals of Cognition, 2. painos, luvut 6-12.
Tentti (luennot + kirjallisuus) suoritetaan sähköisenä tenttinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus: Eysenck: Fundamentals of cognition, 2. painos, luvut 6-12.

Lisätietoja

Moodlessa oleviin luentoihin ja tehtäviin pääsee itsekirjautumalla.
Kurssin suoritusmerkintä laitetaan opintorekisteriin, kun myös kotitehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos