Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3407 A.6. KANDIDAATINTUTKIELMA 10 op

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija oppii tieteellisen tiedon haun ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opiskelija saavuttaa valmiuden kirjoittaa ammatillisista sisällöistä hyvällä äidinkielellä.

Sisältö

Kandidaatintutkielma on tieteellinen tutkielma. Opiskelija kirjoittaa katsausartikkelin omavalintaisesta aiheesta. Työssään opiskelija vastaa aiemman tutkimuksen perusteella itse asettamaansa tutkimuskysymykseen. Työskentely tapahtuu kandidaattiseminaarissa, jossa tutkielma ohjataan ja käsitellään prosessikirjoittamismenetelmää soveltaen. Opiskelu kestää syyslukukauden. Tutkielma saatetaan valmiiksi vuoden vaihteeseen mennessä. Tutkielman laatimisen yhteydessä kielikeskus järjestää äidinkielen käytön opetusta pienryhmissä. Opiskelijat osallistuvat myös kirjaston järjestämään tiedonhankintataitojen opetukseen (erityisesti tietokantojen käyttö). Kandidaatintutkielman tarkastaa sen ohjaaja. Kandidaatintutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte (PSYK3408) suoritetaan kevätlukukaudella. Sen tarkastaa ensin äidinkielen opettaja ja sen jälkeen kandidaatintutkielman ohjaaja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kandidaatintutkielman laatiminen, kielenkäytön ohjaukseen osallistuminen, kypsyysnäytteen kirjoittaminen sekä kandidaattiseminaariin osallistuminen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemisto: Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita ja Smyth: The principles of writing in psychology

Lisätietoja

Kaikki kandidaatintutkielmat tarkastetaan Turnitin plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen niiden lopullista arviointia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos