Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3162 A.2.4. NEUROPSYKOLOGIA 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva erilaisten aivovaurioiden ja aivosairauksien vaikutuksesta aikuisen ja ikääntyvän henkilön käyttäytymiseen sekä neuropsykologisen tutkimuksen strategioista ja menetelmistä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään keskeisiin neuropsykologisiin häiriökokonaisuuksiin, niiden ominaispiirteisiin ja tutkimukseen erityisesti painottaen aikuisikää ja ikääntymistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu: luennot ja tenttikirjallisuus: Kolb & Whishaw: Fundamentals of Human Neuropsychology, 5., 6. tai 7. painos, luvut 11-28.
Suositeltava kirjallisuus: Hämäläinen ym. (toim.): Mieli ja Aivot: Kognitiivisen neurotieteen oppikirja (2006), luvut 2-4, 6-9.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kolb & Whishaw: Fundamentals of Human Neuropsychology, 5., 6. tai 7.  painos, luvut 11-28. Suositeltava kirjallisuus: Hämäläinen ym.(toim.): Mieli ja Aivot: Kognitiivisen neurotieteen oppikirja (2006), luvut 2-4, 6-9.

Lisätietoja

PSYK3162 Neuropsykologia ja PSYK4109 Lastenneuropsykologia korvaavat yhdessä aiemmin syventävissä opinnoissa olleen kurssin PSYK3411 Kliininen neuropsykologia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos