Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK4116 A.3.4. SOSIOEMOTIONAALISEN HAVAITSEMISEN INTENSIIVIKURSSI 3 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Armi Hakanen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sosioemotionaalisen havaitsemisen ilmiöitä, ryhmän yksilössä aktivoimia sosiaalisia ja emotionaalisia tiedonkäsittelyprosesseja ja ryhmän toiminnan sosiaalisten lainalaisuuksien perusteita. Omakohtaisen ryhmäprosessiin osallistumisen avulla opiskelija oppii tunnistamaan ja kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

Sisältö

Sosioemotionaalisen havaitsemisen ja pienryhmädynamiikan perusteita. Intensiivikurssiprosessi kokemuksellisena oppimisena.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on PsM-tutkinnon suoritusoikeus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Harjoitukset 42 t 0 t

4 h luentoja, 42 h pien- ja suurryhmäharjoituksia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Pakollinen osallistuminen kurssin orientaatioluentoon, pakollinen aktiivinen osallistuminen pienryhmäprosessiin, kirjallinen kuulustelu: tenttikirjallisuus. Kurssin pien- ja suurryhmäharjoitukset toteutetaan viikon kestävänä intensiivikurssiopetuksena kevätlukukauden alussa. Vaihtoehtoisesti kirjallinen kuulustelu vastuullisen opettajan kanssa sovitulla tavalla.
Tenttikirjallisuus: Egan: Face to Face, 10. tai uudempi painos

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kurssin pakollinen valmistava istunto pidetään syyslukukauden lopussa. Kurssin viikon mittainen intensiivijakso pidetään kevätlukukauden alussa (v. 2017 viikolla 2, v. 2018 viikolla 2).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus: Egan: Face to Face, 10. tai uudempi painos

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on PsM-tutkinnon suoritusoikeus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos