Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3136 A.5.2. PSYKOLOGIAN HISTORIA 4 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Heikki Hämäläinen (Luria ja Miller et al.), sl. 2016 Tuomo Häikiö, kl. 2017 Henry Railo, lv. 2017-2018 Henri Olkoniemi (muut kirjat)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin läpikäytyään opiskelijalla on tiedot psykologian historian keskeisimmistä kehitysvaiheista ja hän ymmärtää psykologisen tiedon ja psykologian teorioiden historiallisia taustoja. Opiskelija on myös tutustunut yhteen psykologian klassikkoteokseen.

Sisältö

Tarkoituksena on kartuttaa tietämystä psykologian historiasta. Aikaisemmin vallinneita ajattelusuuntauksia ja menetelmiä lähestytään siten, että tulisi ymmärrettäväksi niiden toimivuus ja se, miksi ne aikoinaan syntyivät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisuustentti: Brysbaert & Rastle: Historical and Conceptual Issues in Psychology, 2. painos, luvut 1-6 ja 11-13 sekä yksi seuraavista klassikoista: Freud: Johdatus psykoanalyysiin, Hebb: Organization of Behavior, Neisser: Cognitive Psychology, Luria: The Working Brain,
Miller, Galanter, Pribram: Plans and the structure of behavior tai James: Psychology: Briefer Course (luvut 1, 7-26 + epilogi).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Brysbaert & Rastle: Historical and Conceptual Issues in Psychology, 2. painos, luvut 1-6 ja 11-13 sekä yksi seuraavista klassikoista: Freud: Johdatus psykoanalyysiin, Hebb: Organization of Behavior, Neisser: Cognitive Psychology, Luria: The Working Brain, Miller, Galanter, Pribram: Plans and the structure of behavior tai James: Psychology: Briefer Course (luvut 1, 7-26 + epilogi). 

Lisätietoja

Jakson voi suorittaa sähköisenä tenttinä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos