Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3247 A.3.6. TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA 3 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
lv. 2016-2017 Tuomo Häikiö, lv. 2017-2018 Paula Salo

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteet, tutkimusmenetelmät sekä ymmärtää millainen merkitys ihmisen, työn ja työympäristön välisellä vuorovaikutuksella on kuormittumiseen ja työtehoon.

Sisältö

Ihmisen kuormittuminen työssä ja siihen vaikuttavat tekijät, työn kehittäminen, emotionaalinen työ

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Kurssi järjestetään valtakunnallisena virtuaaliluentosarjana, lisätietoja www.psykonet.fi (virtuaaliopetustarjonta).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu: luennot ja tenttikirjallisuus: Chmiel (ed.): Introduction to Work and Organizational Psychology. A European Perspective (2008).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus: Chmiel (ed.): Introduction to Work and Organizational Psychology. A European Perspective (2008).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos