Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3413 KLINIKKAKURSSI II 7 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
lv. 2016-2017 Ari Kaukiainen, 1.1. 2018 alkaen Riikka Korja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

ks. kohta S.4.4.-S.4.5. Moniammatillinen klinikkaopetus

Sisältö

ks. kohta S.4.4.-S.4.5. Moniammatillinen klinikkaopetus

Toteutustavat

n. 20 h luentoja ja harjoituksia, asiakastapauksen/perheen tutkiminen pienryhmässä ja muu tähän liittyvä työ (vähintään 20 h), 16 h työnohjausta pienryhmässä sekä 16 h seminaarityöskentelyä ja tiivistelmä oppimispäiväkirjasta. Asiakastyöhön liittyy vähintään 20 h itsenäistä pienryhmätyöskentelyä. Asiakastyö aloitetaan kurssin alkuvaiheessa ja luennot sijoittuvat asiakastyön lomaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Osallistuminen kurssiin ja tiivistelmä oppimispäiväkirjasta. Osallistuminen luennoille, asiakastyöhön, työnohjaukseen ja seminaareihin pakollista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

4. vuoden syksy tai 5. vuoden syksy. Riippuu siitä, koska opiskelija suorittaa Klinikkakurssi I:n (3. kl tai 4. kl), joka on pakollinen edeltävä kurssi tälle kurssille. Ota huomioon, että kurssi on pakollinen edeltävä kurssi joillekin valinnaisten syventävien opintojen kursseille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos