Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3414 S.4.6. PSYKOTERAPIAN PERUSTEET 7 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Armi Hakanen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy psykoterapian peruskäsitteisiin ja -muotoihin, omaksuu psykoterapeuttisten työskentelytapojen periaatteet ja saa yleiskuvan psykoterapiatutkimuksesta.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi tunnetuimpien psykoterapiamuotojen perusteet ja harjoitellaan tapausinterventioita käytännössä. Kurssi sisältää kognitiivisen psykoterapian-, psykodynaamisen psykoterapian- ja perheterapiajakson.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 29 t 0 t
Harjoitukset 25 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Ennen kurssin alkua kesä- ja syyskuussa pidetään alkukuulustelu ja sen hyväksytty suorittaminen on edellytys kurssin aloittamiselle. Kognitiivisen ja psykodynaamisen psykoterapian osuuksista tehdään oppimispäiväkirja. Kaikkiin harjoituksiin osallistuminen on pakollista.
Alkukuulustelu: Kähkönen, Karila & Holmberg (toim.): Kognitiivinen psykoterapia, 3. uudistettu painos (2008), luvut 1-4, 6-7, 9-10, 14, 25 ja 28, Lindberg, Louheranta, Mustonen, Salo & Stenius (2015) Psykoterapeuttinen hoitosuhde ja Goldenberg & Goldenberg: Family Therapy: An Overview, 6. tai uudempi painos, 6. painos: luvut 1, 4 ja 7-14. 7. painos: luvut 1, 4, 8-15.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

tai 5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alkukuulustelu: Kähkönen, Karila & Holmberg (toim.): Kognitiivinen psykoterapia, 3. uudistettu painos (2008), luvut 1-4, 6-7, 9-10, 14, 25 ja 28, Lindberg, Louheranta, Mustonen, Salo & Stenius (2015) Psykoterapeuttinen hoitosuhde ja Goldenberg & Goldenberg (2004): Family Therapy: An Overview, 6. tai uudempi painos, 6. painos: luvut 1, 4 ja 7-14. 7. painos: luvut 1, 4, 8-15.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos