Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK8953 S.7.1.1. VARHAISET SUHTEET LAPSEN KEHITYSKONTEKSTINA: TEORIAT, INTERVENTIOT JA ARVIOINTI 3 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Riikka Korja ja Sari Ahlqvist-Björkroth
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää varhaisen kehityspsykologian teoreettista tietämystä sekä tietoa käytännön sovelluksista pikkulapsipsykologian alueella (0-3 -vuotiaat).

Sisältö

Kurssilla tutustutaan raskaudenajan psykologiaan, uusimpaan tietoon kiintymyssuhteen rakentumisesta vanhemman ja lapsen välille raskaudesta pikkulapsivaiheeseen sekä pikkulapsivaiheen arviointimenetelmiin ja diagnostiikkaan. Jokaisen teoriakokonaisuuden jälkeen tutustutaan johonkin kyseistä aluetta koskevaan kliiniseen sovellukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille, perehtyminen etukäteen oheislukemistoon ja oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-6. vuosi kevät. Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2018.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Sue (2008): Rakkaus ratkaisee: Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys aivojen kehittymiselle 2) Teoksesta Zeanah (2009): Handbook of Infant Mental Health, luvut 2, 5, 9, 11, 15 ja 17, 3) muutamia muita erillisiä aihealueen kannalta uusia tieteellisiä artikkeleja, jotka ilmoitetaan kurssilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos