Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK4117 S.7.3.1. SOSIOEMOTIONAALISEN HAVAITSEMISEN INTENSIIVIKURSSIN OHJAAMINEN 3 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Ari Kaukiainen, opettaja: Armi Hakanen

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ymmärrystään ryhmäprosesseista ja parantaa omakohtaisen kokemuksen ja työnohjauksen avulla ryhmän ohjaamisvalmiuksiaan. Opiskelija oppii tiedostamaan omia tehtäviään, roolejaan ja toimintamallejaan ryhmän ohjaajana ja kehittämään itsessään pienryhmäohjaajalta vaadittavia vuorovaikutustaitoja.

Sisältö

Sosioemotionaalisen havaitsemisen intensiivikurssin pienryhmän ohjaamisen avulla opiskelija saa konkreettisen kuvan ryhmädynamiikan ohjaajan tehtävistä ja ryhmäprosesseista.

Toteutustavat

40 h pienryhmätoimintaa, päivittäistä työnohjausta

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Toimiminen pienryhmän vetäjänä Sosioemotionaalisen havaitsemisen intensiivikurssilla ja osallistuminen työnohjaukseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-6. vuosi kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos