Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK4112 S.7.3.2. PSYKOLOGI JA YHTEISKUNTA 3 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Jarno Tuominen ja Oskari Lahtinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään psykologin asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa, yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä julkisen keskustelun osallistujana. Opiskelija oppii edistämään näyttöön perustuvia toimivia käytänteitä sekä arvioimaan kriittisesti psykologisen tiedon sovelluksia yhteiskunnassa. Opiskelija oppii käytännön esimerkkien kautta rohkeasti ja ennakkoluulottomasti soveltamaan kertyvää tiedollista pääomaansa perinteisillä ja vasta aukeamassa olevilla sovellusalueilla käytännön esimerkkien kautta.

Sisältö

Luennoilla esitellään keskeisiä psykologisen tiedon soveltamismenetelmiä ja psykologin mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan joko suoraan tai välillisesti. Aktiivisen osallistumisen lisäksi opiskelijoiden tulee valmistella seminaariesitys tietystä ilmiöstä tai aihepiiristä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi

Luennot, seminaarityöskentely, ryhmätyöskentely.
Aktiivisen osallistumisen lisäksi opiskelijoiden tulee valmistella seminaariesitys tietystä ilmiöstä tai aihepiiristä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-6. vuosi kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos