Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK4113 S.7.4.1. MONELLE - Moniammatillinen osaaminen potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Riikka Korja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa psykologisen tutkimus- tai kuntoutusjakson sekä soveltaa tutkimuksellista työotetta asiakastyössä.

Sisältö

Monelle on moniammatillisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen perustuva opintojakso lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian, logopedian, sosiaalityön ja sosiaalialan, fysioterapian ja toimintaterapian opiskelijoille. Opintojakson aikana opitaan eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä, ja ymmärretään sen tärkeä merkitys neurologisen potilaan hyvässä hoidossa ja kuntoutuksessa. Asiakkaana on neurologisen potilas paperitapauksena ja hänen perheensä. Jokaisessa pienryhmässä arvioidaan asiakkaan tilanne ja mietitään soveltuvat tuki- ja kuntoutustoimet sekä tuodaan lääkärin, hammaslääkärin, psykologin, puheterapeutin, sosiaalityöntekijän/sosionomin, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin näkökulma hyvään hoitoon ja kuntoutukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Seminaari 18 t 0 t

Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä (kirjallinen tehtävä), ryhmätyöskentelystä verkossa ja seminaareista. Opiskelijat jaetaan 8 moniammatilliseen ryhmään, siten että kussakin ryhmässä on kaikkien osallistuvien tutkinto-opiskelijoiden edustajia. Kaikille järjestetään yhteiset luennot (7 x 2 h = 14 h) ja seminaarit (aloitusseminaari 2 h + 4 x 4 h = 18 h). Lisäksi 5 op suoritukseen sisältyy kirjallinen työ.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

5.-6. vuosi syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos