Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3436 S.7.4.2. AKUUTIT TRAUMAATTISET KRIISIT JA NIIDEN KÄSITTELY 3 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot akuuteista traumaattisista kriiseistä ja niihin liittyvistä interventioista, erityisesti debriefing-istuntojen vetämisestä. Peruskoulutuksen suorittanut voi hakeutua paikkakuntansa kriisityöhön ja hänellä on valmiudet toimia apuohjaajana debriefing-istunnoissa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy psyykkisten kriisien muotoihin, traumatisoitumiseen sekä traumojen hoitomenetelmiin. Erityisesti tutustutaan ensivaiheen kriisityöhön harjoittelemalla debriefing-istuntojen vetämistä.
Kurssi järjestetään valtakunnallisena virtuaaliluentosarjana, lisätietoja www.psykonet.fi (virtuaaliopetustarjonta).

Toteutustavat

Kurssi koostuu kolmen päivän luentojaksosta videoneuvottelulaitteiston kautta, välitehtävästä ja kolmen tunnin ohjatusta debriefing-harjoituksesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luennot, välitehtävä teoksesta Saari (2000): Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Osallistuminen laitoksittain järjestettäviin debriefing-ryhmäharjoituksiin yhden päivän ajan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-6. vuosi kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Saari (2000): Kuin salama kirkkaalta taivaalta

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos