Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3436 S.7.4.2. AKUUTIT TRAUMAATTISET KRIISIT JA NIIDEN KÄSITTELY 3 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Paula Salo

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot akuuteista traumaattisista kriiseistä ja niihin liittyvistä interventioista, erityisesti debriefing-istuntojen vetämisestä. Peruskoulutuksen suorittanut voi hakeutua paikkakuntansa kriisityöhön ja hänellä on valmiudet toimia apuohjaajana debriefing-istunnoissa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy psyykkisten kriisien muotoihin, traumatisoitumiseen sekä traumojen hoitomenetelmiin. Erityisesti tutustutaan ensivaiheen kriisityöhön harjoittelemalla debriefing-istuntojen vetämistä.
Kurssi järjestetään valtakunnallisena virtuaaliluentosarjana, lisätietoja www.psykonet.fi (virtuaaliopetustarjonta).

Toteutustavat

Kurssi koostuu kolmen päivän luentojaksosta videoneuvottelulaitteiston kautta, välitehtävästä ja kolmen tunnin ohjatusta debriefing-harjoituksesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luennot, välitehtävä teoksesta Saari (2000): Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Osallistuminen laitoksittain järjestettäviin debriefing-ryhmäharjoituksiin yhden päivän ajan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-6. vuosi kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Saari (2000): Kuin salama kirkkaalta taivaalta

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos