Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3462 S.9.1. ORIENTOITUMINEN PSYKOLOGIN TYÖHÖN (P) 3 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Ari Kaukiainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää psykologisten palvelujen järjestelmää ja eri sovellusalueilla toimivien psykologien ammatillisia käytäntöjä. Tavoitteena on myös ammatillisen itsereflektion käynnistäminen ohjatusti.

Sisältö

Opiskelija tutustuu psykologisten palvelujen järjestelmään ja toimintaan sekä psykologin ammattikäytäntöihin eri sovellusalueilla. Opiskelija saa myös alustavan käsityksen psykologitoimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Seminaari 14 t 0 t

Kurssi jakaantuu kahdelle lukukaudelle; syys- ja kevätlukukaudelle. Opiskelija tutustuu yhteen sovellusalueeseen haastattelemalla psykologia ja seuraa ohjatusti kahden psykologin toimintaa aidoissa työtilanteissa eri sovellusalueilla. Kirjallisuuden ja työpaikkatutustumisen pohjalta tehdään suullinen esitys yhdestä sovellusalueesta. Lisäksi ammatillista reflektiota tarkastellaan seminaareissa pienryhmissä ns. reflektio- ja akvaariomenetelmän avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen kurssille ja suullinen raportti tutustumiskohteesta sekä essee. Esseen voi korvata osallistumalla Psykonetin järjestämälle ammattietiikkakurssin virtuaaliluennoille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kurssi alkaa syyslukukaudella ja jatkuu kevätlukukaudella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nieminen, Nevalainen & Holma (toim.) (2010): Psykologin ammattikäytännöt ja Psykologiliiton ammatillinen tietopaketti. Oppimateriaalia käytetään kurssiin liittyvän suullisen esityksen valmistamisessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos