Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3398 A.1.2. KEHITYSPSYKOLOGIA II 4 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Paula Salo
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy sujuvasti käyttämään keskeisiä kehityspsykologisia käsitteitä ja osaa analysoida ihmisen kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti. Opiskelija osaa tulkita kehityksen mekanismeja.

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä kehityspsykologian keskeisistä käsitteistä, niiden taustasta ja nykykäsityksistä. Pääaineopiskelijoiden kurssilla käsitellään erityisesti teorioita ja ilmiöitä, jotka valmistavat opiskelijoita kliinisiin opintoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Pääaineopiskelijat: luennot ja luentoihin liittyvät tehtävät
Sivuaineopiskelijat: kirjallisuustentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Pääaineopiskelijat: luennot ja luentoihin liittyvät tehtävät (oheislukemistona Schaffer, HR: Key Concepts in Developmental Psychology ja Siegel, DJ: The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are, 2. painos) tai vaihtoehtoisesti kirjallisuustentti (sama kuin sivuaineopiskelijoilla).
Sivuaineopiskelijat: kirjallisuustentti:
Schaffer, HR: Key Concepts in Developmental Psychology ja Siegel, DJ: The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are, 2. painos.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Pääaineopiskelijat: Luentokurssi 2. vuosi syksy.
Pää- ja sivuaineopiskelijat: Kirjallisuustentti: 2. vuosi syksy tai kevät. Jakso suoritetaan sähköisenä tenttinä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuustentti: Schaffer, HR: Key Concepts in Developmental Psychology ja Siegel, DJ: The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are, 2. painos. 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos