Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3400 A.3.3. PERSOONALLISUUSPSYKOLOGIA II 3 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Ari Kaukiainen (pääaineopiskelijoiden luentokurssi), Jarno Tuominen 31.8.2017 saakka, 1.9.2017 lähtien Suvi Holm (sivuaineopiskelijoiden kirjatentti)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ymmärrystään persoonallisuudesta. Opiskelija pystyy näkemään persoonallisuuden rakenteet ja kehityksen uusista näkökulmista ja tarkastelemaan persoonallisuutta eritasoisina prosessina.

Sisältö

Persoonallisuutta tarkastellaan prosessina ja tuodaan esiin sitä sääteleviä tekijöitä ja niihin liittyvää tutkimusta. Esitellään persoonallisuuden psykologian kysymyksiä erilaisiin tutkimuskonteksteihin liittyvinä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Seminaari 16 t 0 t

Pääaineopiskelijat: luentoja ja seminaareja sekä problem based learning -tehtäviä
Sivuaineopiskelijat: kirjallisuustentti sähköisenä tenttinä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Pääaineopiskelijat: kirjallinen kuulustelu: luennot ja artikkelit. Seminaariesityksiä pareittain, oman seminaariesityksen handoutin tekeminen. Seminaareihin osallistuminen on pakollista.
Sivuaineopiskelijat: kirjallisuustentti: Harter: The Construction of the Self - Developmental and Sociocultural Foundations, 2. uudistettu painos ja Salmela-Aro & Nurmi (toim.): Mikä meitä liikuttaa: modernin motivaatiopsykologian perusteet (2002) vuoden 2017 loppuun asti. Huom. 1.1.2018 otetaan käyttöön kirjan uusin v. 2017 painos: Salmela-Aro & Nurmi (toim.): Mikä meitä liikuttaa: modernin motivaatiopsykologian perusteet (2017)
Tentaattori: Jarno Tuominen, 1.9.2017 alkaen Suvi Holm

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Sivuaineopiskelijat: Jakson voi suorittaa kirjallisuustenttinä sähköisenä tenttinä koko lukuvuoden.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sivuaineopiskelijat: kirjallisuustentti: Harter: The Construction of the Self - Developmental and Sociocultural Foundations, 2. uudistettu painos ja Salmela-Aro & Nurmi (toim.): Mikä meitä liikuttaa: modernin motivaatiopsykologian perusteet (2002). Huom. 1.1.2018 otetaan käyttöön kirjan uusin v. 2017 painos: Salmela-Aro & Nurmi (toim.): Mikä meitä liikuttaa: modernin motivaatiopsykologian perusteet (2017)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos