Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3402 A.3.7. SOSIAALIPSYKOLOGIA II 4 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Ari Kaukiainen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää sosiaalisen kognition ja representaatioiden näkökulmia. Opiskelija osaa analysoida ryhmädynamiikan muodostumista ja ryhmän ohjaamisen perusteita.

Sisältö

Sosiaaliset kognitiot ja representaatiot sekä ryhmädynamiikka

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisuustentti: Fiske & Taylor (2013). Social Cognition. From Brains to Culture ja Johnson & Johnson: Joining Together

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Jakso suoritetaan sähköisenä tenttinä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Fiske & Taylor (2013): Social Cognition. From Brains to Culture ja Johnson & Johnson: Joining Together

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos