Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO1300 P6. Äänentuotto ja äänenlaatu 3 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
LOGO1120 Logopedian perusteet

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
- ymmärtää äänen perkeptuaaliset, fysiologiset ja fysikaaliset tekijät ja tekijöiden väliset yhteydet
- osaa kuvailla terveen ja toimivan äänenlaadun osatekijöitä
- tunnistaa äänen muuntelumahdollisuuksia
- osaa kartoittaa ja huomioida ääniergonomisia perustekijöitä

Sisältö

- Kurssin sisältö edellyttää ääntöelimistön rakenteiden ja toimintojen perusteiden tuntemisen
- Luennoilla käsitellään äänen eri ulottuvuuksia
- Harjoituksissa opiskelija tutustuu oman äänensä rajoihin ja harjoittamiseen
- Kurssilla perehdytään äänen akustiseen analysointiin

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Laukkanen, A.-M. & Leino, T. (1999). Ihmeellinen ihmisääni.

Sala, E., Sihvo & M Laine, A. (2003). Ääniergonomia.

Muu opettajan valitsema kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos