Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK4115 S.7.5.1. TUTKIMUS- TAI OPETUSHARJOITTELU 1–6 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Tutkimushankkeiden vastuuhenkilöt tai opintojaksojen vastuulliset opettajat
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Tutkimusmenetelmäopinnot (23 op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii konkreettisen kuvan tutkimusryhmän toiminnasta tai osallistuu oppiaineen opetukseen vastuullisen opettajan ohjauksessa.

Sisältö

Opiskelija tutustuu laboratoriotyöskentelyyn sekä tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin Turun yliopiston psykologian oppiaineen hankkeissa tai opiskelija tutustuu oppiaineen opetukseen osallistumalla aktiivisesti jonkun opintojakson toteutukseen.

Toteutustavat

seminaarityöskentelyä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
 • suomeksi

Tutkimusten suunnittelu ja ohjelmoiminen, koehenkilöiden testaaminen/aineiston kerääminen, tutkimusseminaareihin osallistuminen ja kirjallisuuteen perehtyminen.
Tai osallistuminen opetustehtäviin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-6. vuosi syksy tai kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos