Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3427 S.8.1. GRADUSEMINAARI 0 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa tukea tutkielman teossa ja harjaantuu tieteelliseen keskusteluun ja kritiikkiin. Hän oppii laatimaan kirjallisen tieteellisen raportin.

Sisältö

Oman tutkielman aihepiirin, ongelmien, tutkimussuunnitelman ja alustavien tulosten esittely.

Toteutustavat

Aktiivista seminaarityöskentelyä kaksi lukukautta. Ensimmäisellä lukukaudella esitellään tutkimussuunnitelma kirjallisena. Pro gradu tutkielman kirjoittaminen englannin kielellä edellyttää ohjaajan suostumusta sekä Academic Writing Skills -kurssin suorittamista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Suoritustavat: Graduseminaariin osallistuminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos