Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3050 S.8.2. PRO GRADU -TUTKIELMA (Filosofian maisteri) 47 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tekemään itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä: tutustuu aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, valitsee, muotoilee ja rajaa ongelman, tekee tutkimussuunnitelman, kerää datan, käsittelee sen ja tulkitsee tulokset. Lopuksi hän laatii kirjallisen tutkielman.

Sisältö

Artikkelimuotoisen pro gradu -tutkielman kirjoittaminen.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely työn ohjaajan ja seminaarilaisten tukemana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Pro gradu -tutkielman laatiminen

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur

Lisätietoja

Kaikki pro gradu -tutkielmat tarkastetaan Turnitin plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen niiden arviointia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos