Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2130 A1.3. Äänihäiriöt 3 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
(tai rinnakkain suoritettavat) LOGO1300 Äänentuotto ja äänenlaatu, LOGO1142 Foniatria, ortodontia ja audiologia

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
- tuntee yleisimmät äänihäiriöitä aiheuttavat rakenteelliset, toiminnalliset ja neurologiset tekijät
- osaa arvioida puheäänen laatua ja häiriön astetta ICF-viitekehyksessä
- osaa pohtia äänihäiriöiden kuntoutuksen tavoitteita ja tuntee kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä

Sisältö

- Kurssin luento-osuudella perehdytään kehityksellisten häiriöiden logopedisen kuntoutuksen tieteelliseen perustaan.
- Kurssiin sisältyy logopedisten kuntoutusmenetelmien harjoittelua.
- Kurssi sisältää case-työskentelyä, jossa suunnitellaan kuntoutusta ja sen toteutusta.

Toteutustavat

Luennot 18 t, harjoitukset 8 t, demonstraatiot 2 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

alkutentti, oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Andrews, M.L. (2001 tai uudempi). Voice treatment for children and adolescents. Kpl 2, 4, 6-8, 10.

Stemple, J.C. (2010). Clinical voice pathology: Theory and management. Kpl 5 ja 7.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2017.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos