Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2115 A1.4. Puhetta tukevat ja korvaavat keinot kommunikoinnissa 5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
-tuntee puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (AAC) sekä niiden yleisimmät käyttäjäryhmät
-osaa arvioida AAC-menetelmän tarvetta ja käyttömahdollisuuksia
-osaa tukea asiakasta AAC-menetelmän kommunikatiivisessa käytössä

Sisältö

-Kurssin ensimmäisellä osuudella perehdytään ICF-viitekehyksen mukaisesti AAC-menetelmiin henkilön toimintakyvyn edistämiseksi ja turvaamiseksi huomioiden erilaiset käyttäjäryhmät ja mahdolliset muuttuvat tarpeet
-Kurssiin sisältyy harjoitusosuus, jossa perehdytään tukiviittomiin

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (2000). Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin.

Muu opettajan valitsema kirjallisuus.                    

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2017.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos