Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
A.2.5. LASTENNEUROPSYKOLOGIA 3 ECTS
Vastuuhenkilö
Marja Laasonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa määritellä ja kuvata aiheeseen liittyviä käsitteitä ja laajempia ilmiöitä sekä tämän lisäksi vertailla niiden yhteyksiä, yhtäläisyyksiä ja eroja, sekä syitä. Opiskelija hallitsee kurssin käytyään kliinisen lastenneuropsykologian perusteet tasolla, jota voidaan hyödyntää myöhemmillä kliinisillä kursseilla sekä kliinisessä päätöksenteossa.

Sisältö

Kurssi on johdantokurssi kliiniseen lastenneuropsykologiaan. Kurssilla käsitellään erityisesti kehityksen ja oppimisen vaikeuksia, neuropsykiatrisia häiriöitä sekä tämän ohella neuropsykologisen arvioinnin ja kuntoutuksen perusperiaatteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmätyöskentely 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen ryhmätyöhön (pienryhmän pöytäkirjat) ja kirjallinen syventävä esitys.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Semrud-Clikeman (2009) Child Neuropsychology: Assessment and Interventions for Neurodevelopment Disorders ja kurssin alussa ilmoitettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Psychology and Speech-Language Pathology
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Psychology and Speech-Language Pathology
Psychology
Speech-Language Pathology