Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3250 S1.2. Klinikkakurssi II 8 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
(tai rinnakkain suoritettavat) LOGO2175 Klinikkakurssi I, Kehityksellisiä ja hankittuja kommunikaatiohäiriöitä koskevat luentokurssit

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee oman ammattialansa asiakastyön valmiuksien perusteet sekä on perehtynyt moniammatilliseen työskentelyyn. Opiskelija ymmärtää puheterapeutin roolin moniammatillisessa työyhteisössä sekä osaa käyttää tutkimustietoa hyödyksi kliinisessä toteutuksessa.

Sisältö

Opintojakso toteutetaan yhdessä psykologian ja sosiaalityön oppiaineiden kanssa. Klinikkakurssi I (logopedian opiskelijat 6 op) toteutetaan keväällä ja Klinikkakurssi II (logopedian opiskelijat 8 op) syksyllä. Kurssit muodostavat yhdessä 14 op kokonaisuuden kaikille opiskelijoille. Ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu suorittamaan molemmat klinikkakurssit. Opintojakso jakaantuu orientaatio-, asiakastyö- ja seminaarivaiheisiin. Kurssi sisältää moniammatillista pienryhmätyöskentelyä. Klinikkakurssi II painottuu kuntoutustyöskentelyyn.
Kurssi sisältää luentoja, harjoituksia sekä itsenäistä oheiskirjallisuuteen ja työmenetelmiin perehtymistä. Kurssin asiakastyön vaiheessa opiskelijat osallistuvat asiakastapauksen moniammatilliseen kuntoutukseen pienryhmissä. Seminaarivaiheessa kukin ryhmä esittelee oman asiakastapauksensa. Pienryhmät saavat asiakastyöhön ammatillisen työnohjauksen. Kurssien lopussa opiskelija analysoi kirjallisesti asiakastyön prosessia, omaa oppimistaan ja ammatillista kehittymistään.

Toteutustavat

Luento-opetus, seminaariopetus, työnohjaus, pienryhmätyöskentelyä ja lopputyö

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Kaikkiin kurssin osioihin osallistuminen ja tehtävien loppuun saattamien, kirjallinen seminaarityö, kirjalliset asiakasyhteenvedot, kurssin lopputyö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla ilmoitettu oheiskirjallisuus.

Lisätietoja

Moniammatillinen klinikkakurssi on logopedian opiskelijoille vapaavalintainen. Kurssille mahtuu rajallinen määrä opiskelijoita, ennakkoilmoittautuminen on pakollinen. Klinikkakurssi II korvaa kurssin Ohjattu kliininen asiakastyö D (4 op) ja logopedian erityiskysymyksistä 4 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos